Zabawa Profilaktyczna „Baw się z nami”

Dnia 29.12.2014r., w godzinach od 10:00 do 14:00 w Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach odbyła się Zabawa Profilaktyczna,  której celem było:

wyposażenie wychowanków świetlic w wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania właściwych wyborów w życiu, umożliwiających dobre samopoczucie i właściwe relacje z innymi.

Inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój dzieci

i młodzieży,  wspieranie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia wolny od nałogów, aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie oddziaływań profilaktycznych.

Imprezę profilaktyczną prowadziła Fundacja Pączkowe Drzewo. Uczestnikami zabawy były dzieci ze świetlic z terenu Polkowic tj. wychowankowie Świetlicy Środowiskowej OPS

w Polkowicach, Klubu dla Dzieci i Młodzieży „Pozytywka”

oraz Świetlicy Środowiskowej „Przylądek Dobrej Nadziei” .

Zabawę rozpoczęło profilaktyczne przedstawienie teatralne

pt. „Pączkowe drzewo”, następnie animatorzy przeprowadzili szereg gier, zabaw, quizów i konkursów edukacyjnych. Animatorzy przygotowali dla dzieci nagrody za udział w konkursach i zabawach tj. upominki dla każdego uczestnika.

Wychowankowie świetlic bardzo dobrze się czuli i wspaniale bawili o czym świadczyły ich roześmiane buzie i zapytania kiedy taka zabawa będzie następnym razem.