Świetlica Środowiskowa OPS w Polkowicach ogłasza konkurs plastyczny online pt. ,,WALENTYNKOWA KARTKA DLA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ”

REGULAMIN KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach,
ul. Hubala 1 A w Polkowicach.

Cele konkursu:
1. Celebrowanie Dnia Świętego Walentego, poprzez pomysłowość i kreatywność plastyczną.
2.
Ukazanie różnych form środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3.
Rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 3 do 17 lat, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej OPS
w Polkowicach,  ul. Hubala 1 A.

Prace zgłoszone konkursu powinny zostać wykonane:

1. W formacie A6 (połowa kartki A4).
2.Kartka powinna składać się na pół.
3.Wypełniona może być tylko pierwsza strona, wnętrze kartki powinno być czyste
(bez życzeń).
4. Technika wykonania kartki jest dowolna.

Jeden uczestnik może wziąć udział wysyłając zdjęcie wraz z metryczką tylko jednej pracy zgodnej
 z tematem  i samodzielnie wykonanej.

Kartki należy przesłać w formie zdjęcia wraz z metryczką na nasz e-mail sekretariat.swietlica@ops.polkowice.pl  w terminie od 02.02.2021r. do 10.02.2021r.
do godz. 16.00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego 2021r. Laureatów poinformujemy telefonicznie.

 •  Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie 3 wychowawców.
 • Jury powołane przez Organizatora może przyznać 1,2 i 3 miejsce, w trzech kategoriach wiekowych. Jury ma prawo
  przyznania wyróżnień.
 • Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę
  – zgodność pracy z tematem,
  – pomysłowość, oryginalność
 • Dla nagrodzonych laureatów w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe.
 • Przesyłając pracę na konkurs, uczestnik oświadcza, iż akceptuje regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim.
 • Deklarując udział w konkursie poprzez nadesłanie pracy zgłoszeniowej, uczestnik udziela bezterminowo prawa
  licencjonowania i bezpłatnego korzystania z pracy na stronie Organizatora oraz na jego profilu na Facebooku.
 • Uczestnik  wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.