INFORMACJA

Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w terminie od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. zawiesza zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej i uczniów Szkół Ponadpodstawowych.  Czasowe ograniczenia funkcjonowania związane są  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższą zmianą wydłużamy godziny pobytu dzieci z klas I – III do godziny 17:00,  zgodnie z deklaracjami rodziców, opiekunów prawnych.