Kategoria Zabawa Profilaktyczna „Baw się z nami”

Zabawa Profilaktyczna „Baw się z nami”

Dnia 29.12.2014r., w godzinach od 10:00 do 14:00 w Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach odbyła się Zabawa Profilaktyczna,  której celem było:

wyposażenie wychowanków świetlic w wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania właściwych wyborów w życiu, umożliwiających dobre samopoczucie i właściwe relacje z innymi.

Inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój dzieci

i młodzieży,  wspieranie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia wolny od nałogów, aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie oddziaływań profilaktycznych.

Imprezę profilaktyczną prowadziła Fundacja Pączkowe Drzewo. Uczestnikami zabawy były dzieci ze świetlic z terenu Polkowic tj. wychowankowie Świetlicy Środowiskowej OPS

w ...

Czytaj więcej

Czytaj więcej