Kategoria Tydzień Profilaktyczny

W dniach 21 – 25 października w Świetlicy Środowiskowej odbył się Tydzień Profilaktyczny. W ramach tej akcji dzieci mogły uczestniczyć w cyklicznych pogadankach z zaproszonymi na tą okazję Reprezentantami: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji oraz Fizjoterapeuty z Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas tego tygodnia poruszono wiele ważnych zagadnień dotyczących między innymi: higieny osobistej, zdrowego odżywiania, bezpiecznej drogi, porządku i segregowania śmieci, tolerancji wobec innych osób, wpływu nałogów na organizm człowieka oraz prawidłowej postawy kręgosłupa. Dzieci mogły za pomocą wielu form wyrazić swoje opinie na poruszane tematy, sprawdzić swoją wiedzę oraz uczestniczyć w ćwiczeniach ruchowych...

Czytaj więcej

Czytaj więcej