Kategoria Aktualności

Ubezpieczenie

Dzień Dobry Drodzy Rodzice

Przesyłamy informację o ubezpieczeniu. Jeżeli samodzielnie ubezpieczacie Państwo dziecko prosimy o informację. Rodzice, którzy deklarują chęć ubezpieczenia dziecka w Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach proszeni są o zapoznanie się z załącznikiem dotyczącym ogólnych warunków ubezpieczenia od NNW PZU Edukacja

1513538 (pzu.pl)

 • koszt ubezpieczenia to kwota 35 zł – płatne u wychowawcy
 • termin płatności do 22.11.2021r.
 • ubezpieczenie obejmuje okres 15.09.2021r. – 14.09.2022r.
Czytaj więcej

Informacja

Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach informuje, iż od dnia 06.09.2021r. działalność Placówki zostanie przeniesiona do SP nr 4 w Polkowicach , ul. Hubala 3.

Zajęcia dla dzieci odbywają się w sali fitness w/w szkoły w godzinach od 14.00 do 17.45

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Wzór deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach Świetlicowych (druk do pobrania) – skopuj

Informacja zwrotna

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej

w Polkowicach.

Oświadczam, że wyrażam zgodę aby moje dziecko …………………………………………….………………………..

( imię i nazwisko )

Uczestniczyło od dnia 15.02.2021r. w zajęciach świetlicowych w godzinach:

I   godz. 12.00 – 15.00         ( dzieci od 6 lat do 3 klasy SP)                                                    

II godz. 15.30 – 17.30

( właściwe proszę zakreślić )                                                      

Po zakończonych zajęciach dziecko *

1). Może samodzielnie wrócić do domu.

2)...

Czytaj więcej

Świetlica Środowiskowa OPS w Polkowicach ogłasza konkurs plastyczny online pt. ,,WALENTYNKOWA KARTKA DLA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ”

REGULAMIN KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach,
ul. Hubala 1 A w Polkowicach.

Cele konkursu:
1. Celebrowanie Dnia Świętego Walentego, poprzez pomysłowość i kreatywność plastyczną.
2.
Ukazanie różnych form środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3.
Rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 3 do 17 lat, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej OPS
w Polkowicach,  ul. Hubala 1 A.

Prace zgłoszone konkursu powinny zostać wykonane:

1. W formacie A6 (połowa kartki A4).
2.Kartka powinna składać się na pół.
3...

Czytaj więcej

INFORMACJA

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.01.2021r. zmieniający rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii   – Świetlica Środowiskowa OPS w Polkowicach w tym również Anglojęzyczny Klubik dla Dzieci będzie funkcjonować w trybie zdalnym, na odległość do 31.01.2021r.

Podstawa prawna:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009101.pdf
Czytaj więcej

Świetlica Środowiskowa OPS w Polkowicach ogłasza konkurs plastyczny online pt. ,,MOJA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

REGULAMIN KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Hubala 1 A w Polkowicach.

Cele konkursu:

 • promowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 • kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie;
 • kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań.

  Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 3 do 16 lat, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Polkowicach
  ul. Hubala 1 A.

Technika wykonania kartki jest dowolna.

Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane:

 • w formacie A6 (połowa kartki A4)
 • kartka powinna składać się na pół,
 • wypełniona może być tylko pi...
Czytaj więcej

W dniu 26 listopada 2020 r. Rada Ministrów, na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2091), wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na mocy § 15 tego rozporządzenia placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do dnia 27 grudnia 2020 roku mogą realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość. W związku z powyższym Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach do dnia 27.12.2020 r. pracować będzie zdalnie.

Czytaj więcej

Informacja

Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w terminie od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. zawiesza zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej i uczniów Szkół Ponadpodstawowych.  Czasowe ograniczenia funkcjonowania związane są  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższą zmianą wydłużamy godziny pobytu dzieci z klas I – III do godziny 17:00,  zgodnie z deklaracjami rodziców, opiekunów prawnych.

Czytaj więcej

Rodzice, którzy deklarują chęć ubezpieczenia dziecka z Anglojęzycznego Klubiku i Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach proszeni są o zapoznanie się z linkiem dotyczącym ogólnych warunków ubezpieczenia od NNW PZU Edukacja

https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1513538
Czytaj więcej