Kategoria Twoje dane – Twoja sprawa

Czytaj więcej

Porady z cyklu: Warto wiedzieć :)

Czytaj więcej

Spotkanie z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych

W dniu 26.01.2023 r. odbyło się spotkanie związana z obchodami  Dnia Ochrony Danych Osobowych, przypadającego na dzień 28.01.2023 r. Podczas spotkania odczytany został list przewodni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zaprezentowano główne założenia oraz idee programu. W ramach współpracy reprezentanci służb mundurowych – przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Polkowicach przeprowadzili pogadankaę dotyczącą bezpieczeństwa związanego między innymi z Ochroną Danych Osobowych w życiu codziennym jak również szeroko rozumianej prewencji.

Czytaj więcej

Warsztaty profilaktyczne „Koperta”

W dniu 10.01.2023 odbyły się warsztaty profilaktyczne „Koperta”. Istotnym elementem warsztatów była dyskusja dotycząca Ochrony Danych Osobowych w sieci, która jest obecnie miejscem gdzie dzieci i młodzież spędzają dużo czasu. Podsumowaniem warsztatów była praca plastyczna nawiązująca do ich nazwy – koperta – symbol poufności.

Czytaj więcej

Warsztaty Teatralne

W dniach 16 -18.11.2022 odbyły się warsztaty teatralne. Dzieci wspólnie opracowały scenariusze nawiązując do Kampanii #TwojeDaneTwojaSprawa. W trakcie zajęć nie zabrakło rozmów profilaktycznych, które z jednej strony stanowiły inspiracje do tworzenia scenariusza a z drugiej strony natomiast wskazywały istotę ochrony Naszych Danych osobowych na co dzień. Podsumowaniem zajęć teatralnych było nagranie dwóch filmików #TwojeDaneTwojaSprawa.

Czytaj więcej

O programie

O programie

Organizatorem Programu Jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanej inicjatywy podejmuje się działania edukacyjne podnoszące świadomość społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wsparciem dla tego zadania jest z powodzeniem realizowany na terenie całego kraju ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typa...

Czytaj więcej

Poradnik dla szkół 2018

Czytaj więcej

Ulotka Dwustronna

Czytaj więcej

Harmonogram XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”

Czytaj więcej

Korzyści z udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”

Czytaj więcej