Kategoria Bez kategorii

Porada z cyklu warto wiedzieć…

Czytaj więcej

Porada z cyklu warto wiedzieć

Czytaj więcej

Porada z cyklu warto wiedzieć…

Czytaj więcej

Projekt plastyczny #TwojeDaneTwojaSprawa

W dniu 24.01.2023 w Świetlicy Środowiskowej OPS Polkowice odbył się wewnętrzny projekt plastyczny nawiązujący do tematu Kampanii #TwojeDaneTwojaSprawa. Wychowankowie mieli możliwość do własnej interpretacji tematu Kampanii za pomocą różnych form oraz technik wyrazu plastycznego.

Czytaj więcej

O programie

O programie

Organizatorem Programu Jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanej inicjatywy podejmuje się działania edukacyjne podnoszące świadomość społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wsparciem dla tego zadania jest z powodzeniem realizowany na terenie całego kraju ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typa...

Czytaj więcej

Ubezpieczenie

Dzień Dobry Drodzy Rodzice

Przesyłamy informację o ubezpieczeniu. Jeżeli samodzielnie ubezpieczacie Państwo dziecko prosimy o informację. Rodzice, którzy deklarują chęć ubezpieczenia dziecka w Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach proszeni są o zapoznanie się z załącznikiem dotyczącym ogólnych warunków ubezpieczenia od NNW PZU Edukacja

1513538 (pzu.pl)

 • koszt ubezpieczenia to kwota 35 zł – płatne u wychowawcy
 • termin płatności do 22.11.2021r.
 • ubezpieczenie obejmuje okres 15.09.2021r. – 14.09.2022r.
Czytaj więcej

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO – do pobrania

Czytaj więcej

INFORMACJA

Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w terminie od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. zawiesza zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej i uczniów Szkół Ponadpodstawowych.  Czasowe ograniczenia funkcjonowania związane są  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższą zmianą wydłużamy godziny pobytu dzieci z klas I – III do godziny 17:00,  zgodnie z deklaracjami rodziców, opiekunów prawnych.

Czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POLKOWICACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy n...
Czytaj więcej

Aktualizacja procedur bezpiecznego pobytu dziecka

AKTUALIZACJA PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W POLKOWICACH Z DNIA  
24.08.2020r.

w ww. procedurze  uległy zmianie następujące podpunkty:

 1. Świetlica Środowiskowa OPS w Polkowicach sprawuje opiekę nad dziećmi
  z podziałem na trzy grupy. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w Sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 2. Usunięty.
 3.  Dziecko jest przyprowadzane i odbierane przy wejściu do przedszkola poprzez pracownika świetlicy w celu ograniczenia osób wchodzących na teren placówki.

14. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:00 po jej upływie w placówce są  dezynfekowane   klamki ,framugi, skrzydła drzwi, blaty poręcze, włączniki itd.

 • Dzieci mog...
Czytaj więcej